สร้างเมื่อ :
Edda Bio Lab Headgear Set

รายละเอียด

รายละเอียด View Page
 • รายละเอียด Edda Bio Lab Headgear Set

 • วิธีการได้รับ [ เปิดกล่องจากดันเจี้ยน Edda Bio Lab ]
 •  
 • [ Goral Crown ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Volar, เพิ่มการโจมตี Critical Damage 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Ignition Break 12% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Vernan, ลดดีเลย์หลังจากใช้สกิล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Sonic Wave 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Argen Blanco, ลดคูลดาวน์ของ Hundred Spear 0.5 วินาที,
 • เพิ่มความเสียหายของ Hundred Spear 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Rune Knight
 • [ Trial Diadem ]
 • Atk + 20 และ Matk + 20 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , Atk + 15%, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ธาตุ holy 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนตร์กับศัตรูทุกขนาด 10%, ลด Fixed casting time 0.2 วินาที.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Farthezan, ลด Variable casting time 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Gloria Domini และ Genesis Ray 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Harve, ลดคูลดาวน์ของ Shield Press 1 วินาที,
 • เพิ่มความเสียหายของ Shield Press 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Fortridge, ลดคูลดาวน์ของ Cannon Spear 0.5 วินาที,
 • เพิ่มความเสียหายของ Cannon Spear 12% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Royal Guard
 • [ Bull Crown ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Golden Wrench, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%
 • เพิ่มความเสียหายของ Power Swing 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Engine Pilebunker, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%
 • เพิ่มความเสียหายของ Arm Cannon 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Maxi Spanner, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%
 • เพิ่มความเสียหายของ Axe Tornado 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Mechanic
 • [ Celestial Jewel Crown ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Sharp Star, เพิ่มการโจมตี Critical Damage 20%,,
 • เพิ่มความเสียหายของ Focused Arrow Strike 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Aiming Bow, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%
 • เพิ่มความเสียหายของ Aimed Both 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Falken Shooter, ลดคูลดาวน์ของ Arrow Storm ลง 1.8 วินาที
 • เพิ่มความเสียหายของ Arrow Storm 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Ranger
 • [ Goat Crown ]
 • Atk + 20 and Matk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , Atk + 15%, Matk + 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนตร์กับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Jack the Knife, ลดคูลดาวน์สกิล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Fatal Menace 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Platinum Dagger, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ทุกคุณสมบัติธาตุ 10%,
 • เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ทุกคุณสมบัติธาตุ 5% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Rapid Fire, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Triangle Shot 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Shadow Chaser
 • [ Jade Crown ]
 • Matk + 2% และ เพิ่มอัตราการฟื้นฟู SP 6% ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , all stat + 3.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , Matk + 4%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายเวทย์แก่ neutral, fire และ ghost 20%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Crimson Rose Stick, ลดคูลดาวน์ของ Crimson Rock 1 วินาที,
 • เพิ่มความเสียหายของ Crimson Rock 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Staff of Miracle, เพิ่มความเสียหายเวทย์แก่ ghost 3%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Soul Expansion 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Gravitation Staff, เพิ่มความเสียหายเวทย์แก่ neutral 3%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Gravitational Field และ Comet 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Warlock
 • [ Libra Crown ]
 • Atk + 20 and Matk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%, ลด Variable casting time 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ neutral 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ทุกคุณสมบัติธาตุ 10%, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Black Circle หรือ Heart Whip, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ neutral 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Metallic Sound 5% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Antique Cello หรือ Scarlet Ribbon, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Severe Rainstorm 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Wind Gale, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Severe Rainstorm 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Minstrel, Wanderer
 • [ Lion Crown ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่ม MaxHP 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Raging Dragon Fist, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Chain Crush Combo 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Fighting God's Bandage, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Knuckle Arrow 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Bright Pendulum, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Throw Spirit Sphere 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Sura
 • [ Saint Crown ]
 • Atk + 20 and Matk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%, ลด Variable casting time 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , Atk + 15%, Matk + 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ทุกคุณสมบัติธาตุ 10%, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Adorare Staff, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ holy 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Adoramus 5% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Penitentia, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ holy 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Judex 5% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Lucis Flail, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Duple Light 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Arch bishop
 • [ Spinel Diadem ]
 • Matk + 2% และ เพิ่มอัตราการฟื้นฟู SP 6% ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , all stat + 3.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , ลด Variable casting time 10%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ neutral, earth และ water 20%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Boltijin, Matk + 2%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Fire Bolt, Cold Bolt และ Lightning Bolt 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Psychic Spear Rod, เพิ่มความเสียหายเวทยมนต์ของ neutral และ wind 3%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Varetyr Spear 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Dust Grave, เพิ่มความเสียหายของ water และ earth 3%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Diamond Dust 3% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Sorcerer
 • [ Taurus Diadem ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Coolant Injection, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Cart Cannon 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Gene Rod, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Crazy Vines 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Estal, เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Spore Explosion 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Genetic
 • [ Twin Crown ]
 • Atk + 20 ต่อ 2 ระดับการตีบวก
 •  
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 7 , เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 9 , เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 15%.
 • หากระดับการตีบวกมากกว่าหรือเท่ากับ 11 , เพิ่มความเสียหายทางกายภาพกับศัตรูทุกขนาด 10%.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Judgment Slasher และ Repent Slasher, เพิ่มการโจมตี Critical Damage 20%,
 • เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะประชิดและระยะไกล 5% ต่อ 2 ผลรวมระดับการตีบวกของอาวุธทั้งสอง.
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Agudo Filo, เพิ่มความเสียหายของ Cross Impact 20%,
 • เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะประชิด 5% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Ripper Cross, เพิ่มความเสียหายกายภาพระยะไกล 10%,
 • เพิ่มความเสียหายของ Cross Ripper Slasher 10% ต่อระดับการตีบวกของอาวุธ
 •  
 • ตำแหน่ง: Headgear
 • ป้องกัน: 10
 • นํ้าหนัก: 10
 • เลเวล: 170
 • อาชีพ: Guillotine Cross

• เว็บไซต์ LisA-Ro :: กดตรงนี้
• ดาวน์โหลด LisA-Ro :: กดตรงนี้
• สมัครไอดีเกม LisA-Ro :: กดตรงนี้
• แฟนเพจ LisA-Ro :: กดตรงนี้
• ดิสคอร์ด LisA-Ro :: กดตรงนี้