สร้างเมื่อ :
Download Client Full & Mini

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Mini และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
ดาวน์โหลดตรงจากเครื่อง ไฟล์ winrar 5/06/64 3.88 GB ดาวน์โหลดตรง สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
ติดตั้งแบบ setup 3.88 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
ติดตั้งแบบ winrar 18/07/64 3.88 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
ติดตั้งแบบ winrar 18/07/64 3.88 GB Gofile สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
ติดตั้งแบบ winrar 18/07/64 3.88 GB Mediafire สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
ติดตั้งแบบ winrar 18/07/64 3.88 GB Mega Download สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Mini ติดตั้งลงในโฟรเดอร์เซิร์ฟเวอร์แท้ ไม่ควรลงทับกับเซิร์ฟเวอร์อื่น
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด